Direktori Bahagian Padi & Beras

Puan Alijah Binti Ismail

Ketua Penolong Setiausaha (KPSU-IPB)

el : 088-283688


Puan Jenny Kok

Penolong Setiausaha Kanan ( PSUK[IPB] )

Tel : 088-283624


Puan Caroline Marcus Mokunjil

Penolong Setiausaha Operasi

Tel : 088-283688


Puan Aisah Hj.Ismail

Pembantu Tadbir

Tel : 088-283676, 088-283609