Perbincangan berkenaan dengan cadangan pelaksanaan Fasa II Projek Peneraju Pertanian (PPP) EPP 11 Kota Belud
pada 23 April 2021 di Putrajaya