Lawatan YBM ke Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Taman Pertanian Sabah (TPS) dan Pusat Pengeluaran Bahan Tanaman Kontan
pada 2 Julai 2021 di Tenom