Kementerian ini pada mulanya dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Perikanan ditubuhkan pada Tahun 1963. Pada masa itu, Kementerian ini dipertanggungjawabkan dengan hal ehwal pertanian, perikanan, perkhidmatan haiwan, kuarantin dan penyelidikan. Kementerian ini juga mengawasi perkara yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan koperasi.


Semasa penubuhannya pada tahun 1963, hanya dua agensi pelaksana diletakkan di bawah kementerian iaitu Jabatan Pertanian (yang juga meliputi Cawangan Perkhidmatan Haiwan dan Cawangan Perikanan) dan Lembaga Tabung Getah Sabah.


Pada 2 Februari 1968, Lembaga Padi Sabah (LPS) telah ditubuhkan sebagai salah satu agensi pelaksana dibawah Kementerian ini. Walau bagaimanapun LPS dibubarkan pada tahun 1982.


Pada bulan Mei 1968, Cawangan Perikanan telah dipisahkan daripada Jabatan Pertanian untuk dijadikan entiti tersendiri menjadi Jabatan Perikanan. Jabatan Perikanan memainkan peranan menjaga kepentingan sektor perikanan, akuakultur dan pembangunan industri perikanan.

Selanjutnya

Pengumuman Terkini

Aktiviti @ MAF

Strategies to increase production of maize, rice and dairy product

8 APPLICATION APPROVED TO IMPORT PORK PRODUCTS

PRESS STATEMENT BY DEPUTY CHIEF MINISTER DATUK SERI PANGLIMA DR JEFFREY G KITINGAN

MESYUARAT PENGANJURAN SEMINAR PERTANIAN PINTAR DAN PENDIGITALAN DI KENINGAU

Lawatan YBM ke Stesen Penyelidikan Pertanian (ARS) Taman Pertanian Sabah (TPS) dan Pusat Pengeluaran Bahan Tanaman Kontan pada 2 Julai 2021 di Tenom

Perbincangan berkenaan dengan cadangan pelaksanaan Fasa II Projek Peneraju Pertanian (PPP) EPP 11 Kota Belud pada 23 April 2021 di Putrajaya

Bengkel & Taklimat Pembangunan Kementerian Pertanian Kepada YB Menteri Pertanian & Perikanan pada 10-11 April 2021 Di Taman Mini Akuakultur, Kg. Laya2 Tuaran

Perutusan

Tuan Robert Stidi

Tuan Robert Stidi
Setiausaha Tetap
Kementerian Pertanian Dan Perikanan Sabah

Sila Klik - Ikrar Integriti

Galeri

INFO CUACA KOTA KINABALU